Legislativa

Legislativa ohledně našich výrobků z nábojů

 

výňatek ze Zákona č. 119/2002 Sb. :
 
Druhy střeliva:
 
13. Znehodnocené střelivo - střelivo, na kterém byly provedeny úpravy znemožňující jeho původní funkci. Znehodnocené střelivo neobsahuje žádné aktivní náplně, jakými jsou například výmetné náplně, zápalkové, výbušné, zápalné, svítící nebo dýmotvorné slože.
 
15. Maketa střeliva - střelivo nebo předmět tvarově a rozměrově shodný s originální předlohou, které neobsahují žádné aktivní náplně, přičemž mohou obsahovat náplně vyrobené z inertního materiálu. Zahrnuje civilní nebo vojenské školní střelivo určené pro výuku nebo výcvik.
 
Naše výrobky jsou vyráběny z vystřelených nábojnic, nejedná se tedy o znehodnocené střelivo. Výrobky které jsou konstrukčně upravené tak, že nejsou rozměrově shodné s originálem, díky vyfrézovanému otvoru u otvíráků, odvrtanému dnu a závitu u propisek a závěsu u přívěsků, nejedná se tedy o ani o maketu, z toho vyplívá, že naše výrobky do zákona nespadají a ten je tedy nereguluje.

Záznamy nebyly nalezeny...